1. عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به قتل در شهرستان مشگین شهر

طاها عشایری؛ محسن نیازی؛ بهزاد شهرامی؛ ناصر شهیار

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر این است چه عاملی در گرایش افراد ‌به قتل مؤثر می‌باشد که با روش پیمایشی صورت گرفته و از طریق فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری احتمالی 160 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و با استفاده از آلفای کرونباخ روایی آن تأیید گردیده است. از نظریه آنومی دورکیم، مرتن، آلبرت کوهن، هیرشی، تورن بری، پکستن، نظریه فضای قابل دفاع، ...  بیشتر

2. بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و بروز جرم در شهرستان اردبیل

داود مهدوی کنده، حسین مهدوی کنده

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 19-44

چکیده
  هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین سطح تحصیلات و نقش آن در بروز جرم در شهرستان اردبیل می‌باشد. آنچه موردتوجه قرار گرفت جرائم زندانیان شهرستان اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) است. جامعه آماری، متشکل از زندانیان شهر اردبیل می‌باشد. نمونه‌های موردبررسی ۱۰۰ نفر از زندانیان و روش ...  بیشتر

3. بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان پلیس (مطالعه موردی: مرکز آموزش شهید بیگلری اردبیل)

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 68-89

چکیده
  هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر برافزایش توانمندسازی کارکنان می‌باشد. روش مورداستفاده از نوع پیمایشی (کمی) است. بر طبق فرمول کوکران از 530 نفر جامعه آماری 169 نفر به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش تصادفی انتخاب گردیدند. سطح روایی متغیر از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیرهای مشارکت ...  بیشتر

4. رابطه بین عوامل انگیزش شغلی با سلامت اداری کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل

عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 25-45

چکیده
  ویژگی سازمان‌های سالم، سازمانی متشکل از نیروی انسانی خلاق، سازنده و متعهد است که از روحیه و عملکرد خوبی برخوردار است و سازمان را قادر می‌سازد تا به اهداف خود برسد. دراین‌بین یکی از زمینه‌های بسیار بارز برای رشد و سلامت سازمان‌ها وجود افراد برانگیخته است. از دیدگاه اجتماعی، سازمان‌ها به دنبال کارکنانی هستند که بتوانند در مشاغل ...  بیشتر

5. نقش امنیت در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان سرعین

فرزاد جهانبانی؛ صادق عبدلی، رحیم افلاکی، علیرضا جهانبانی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 103-119

چکیده
  امنیت یکی از اساسی‌ترین مبانی گردشگری است هیچ صنعتی به‌اندازه گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ درواقع توسعه‌ صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشوراست و توسعه‌ امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق‌العاده‌ صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر شده است. طبیعی است که گردشگران قبل از برنامه‌ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش ...  بیشتر

6. مکان یابی جهات بهینه استقرار مراکز نظامی شهر اردبیل از منظر پدافند غیر عامل

محمد حسین یزدانی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 120-148

چکیده
  در حال حاضر بر اساس مفاهیمی نظیر شهرنشینی، شهروندی، تمدن، سیاست و دموکراسی، زندگی شهری بر محور دو اصل امنیت و آسایش قرارگرفته است. این نگرش عاملی شده است با توجه به خطر بالقوه (تحرکات اسرائیل و آمریکا) در مرزهای شمالی کشورمان ایران به ویژه در جمهوری آذربایجان، شهر اردبیل به دلیل مجاورت با کانون بحران به دلیل درهم تنیدگی گسترده بخش‌ها ...  بیشتر

7. تحلیل جامعه شناختی نفش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی( شهرستان مشگین شهر).

طاها عشایری؛ عسگر جسارتی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-27

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش خانواده در گرایش جوانان به بزهکاری اجتماعی است که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از الگوی هیرشی، ماتزا، بی‌هنجاری دورکیم و مرتن، پیشگیری از بزهکاری انتخاب شده و جهت رفع اشکالات بر روی نمونه 30 نفری اجرا و اصلاح گردید. از حجم نمونه 2000 نفری، 500 نفر از طریق فرمول کوکران ...  بیشتر