1. نقش الکسی تایمیا در پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب گرایانه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به مصرف ماده مخدر شهر اردبیل

رضا کاظمی؛ عالیه ناظمی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 140-162

چکیده
  پژوهش حاضربا هدف پیش بینی رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارخود تخریب­گرایانه بر اساس الکسی تایمیا در نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را کلیه نوجوانان و جوانان دارای گرایش به اعتیاد شهر اردبیل تشکیل می داد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. برای ...  بیشتر

2. بررسی علل و انگیزه های روانشناختی وقوع خودکشی در استان اردبیل

فرشته پورمحسنی کلوری؛ عالیه ناظمی

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  خودکشی یکی از معضلات جوامع امروزی در دنیا بوده که با وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... در حال افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه های روانشناختی وقوع خودکشی در استان اردبیل اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مراجعه کنندگان به بیمارستان های ...  بیشتر

3. شناسایی راهکارهای پیشگیری از بروز نزاع و درگیری در مناطق اسکان غیررسمی اردبیل

عظیم حبیب زاده؛ سید میلاد حسینی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، ، صفحه 22-40

چکیده
  از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی‌رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرائم و ناهنجاری‌ها در آن‌هاست .اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری دریافته‌اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل‌گیری جرم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر پیشگیری از بروز نزاع و درگیری می‌باشد. جهت رسیدن به هدف پژوهش، از ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

4. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای در ساماندهی رودخانه مرزی ارس و تأثیر آن بر امنیت مرزی

سروش جعفری، علی جسـارتی، حسین علیپور، غلامعباس علیزاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر ساماندهی رودخانه مرزی ارس بر امنیت مرز (بر اساس داده‌های GIS)، مواردی همچون لزوم ساحل بندی و ساماندهی رودخانه مرزی ارس با استفاده از تصاویر هوایی، نقشه پروتکل‌های مرزی و نقشه‌های و تأثیر مستقیم آن در برگرداندن اراضی ازدست‌رفته توسط سیلاب و طغیان رودخانه مرزی و ملحق شدن اراضی کشورمان در حاشیه رودخانه ...  بیشتر

5. بررسی نقش سرمایه اجتماعی خانواده بر میزان جرائم و بزهکاری کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مژگان مشفقی ، احمد جهانی ، عظیم حبیب‌زاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 35-57

چکیده
  پدیده جهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان در تمام کشورها، با هر سطحی از پیشرفت، مشهور است علاوه بر رشد و نمودهای بیش‌ازپیش بزهکاری کودکان و نوجوانان، با تجدید حیاتی بی‌سابقه همراه است. عوامل این تجدید حیات بزهکاری کودکان، به نظر می‌رسد در فروپاشی ساختار خانواده‌ها و فشار فوق‌العاده شدید جریان طرد اجتماعی که بسیاری از نوجوانان درگیر ...  بیشتر

6. بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای کشور آذربایجان بر امنیت مرزی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد)

مریم طهماسبی‌وند ، آرزو طهماسبی‌وند ، امیر تمامی

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 58-77

چکیده
  امنیت مرزی به‌عنوان پشتوانه امنیت در داخل کشور امروزه از جایگاه مهمی برخوردار است، چراکه هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور اختلال ایجاد کند و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه امنیت مرزی ...  بیشتر

7. مقایسه پردازش هیجانی، ادراک خود و ابعاد شخصیتی در رانندگان با و بدون سابقه تصادف

بهرام پارسا ، دکتر عذرا غفاری

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 107-143

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه پردازش هیجانی، ادراک خود و ابعاد شخصیتی در رانندگان با و بدون سابقه تصادف صورت گرفت. پژوهش علی- مقایسه‌ای از نوع مقطعی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری کلیه رانندگان تردد کننده با و بدون سابقه تصادف استان اردبیل در نیمه اول سال 1394 است. نمونه آماری پژوهش 80 نفر بودند (40 نفر رانندگان خودروهای تصادفی و 40 نفر غیر تصادفی) ...  بیشتر

9. بررسی رابطه بین انسجام گروه‌های نظامی و تأثیر آن بر تعهدات سازمانی (موردمطالعه: هنگ مرزی گرمی)

سید شاهین اسمعلی ، حسین علی پور ، سیروس اکبرزاده ، رحیم خزایی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 1-27

چکیده
  پژوهش حاضر با تأکید بر اینکه انسجام نیروهای نظامی متعهد رکن اصلی سازمان‌های نظامی است، درصدد بررسی و سنجش رابطه علی- تبیینی میان انسجام گروه‌های نظامی و تأثیر آن بر تعهدات شغلی و سازمانی نیروهای نظامی است. جامعه آماری این پژوهش را 70 نفر از مدیران، فرماند‌هان و جانشینان واحدهای ستادی و عملیاتی هنگ مرزی گرمی تشکیل می‌دهند. برای سنجش ...  بیشتر

10. بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی با احساس امنیت در بین دانشجویان

طاهــر پرستار، علی جعفـــری

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 28-58

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و لاین) با احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 95-94 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر ...  بیشتر

11. بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با نشاط اجتماعی مورد مطالعه (شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـد جهانی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 59-81

چکیده
  شادی و نشاط یکی از معیارهای سلامت روانی انسان‌هاست و موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد؛ و همه مردم خواستار آن هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با میزان نشاط اجتماعی در بین مردم شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

12. مقایسه میزان الکسی‌تایمیا و تجربیات تجزیه‌ای سربازان با دانشجویان مطالعه موردی: شهر اردبیل

رقیه حضوری، صیاد حقی

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 82-99

چکیده
  دوران خدمت مقدس سربازی و دانشجویی با استرس‌های زیادی از قبیل جدایی از خانواده، محدودیت در انتخاب، انضباط ویژه زیاد و تحمیلی، اضطراب ناشی از عملکرد در برابر انتظارات فوق‌العاده و... همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان الکسی‌تایمیا و تجربیات تجزیه‌ای سربازان با دانشجویان پسر استان اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بوده ...  بیشتر

13. بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل

معصومه اسمعیلی، حسین علیپور، مقصود نادر

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 100-118

چکیده
  توجه به بهداشت روانی و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند موجب کنترل اختلالات روانی و در نتیجه حفظ سلامت کارکنان و افزایش کارایی آن‌ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی استان اردبیل صورت گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل کلیه‌ کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل است که ...  بیشتر

14. راهبردهای جلب مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم عدم رعایت حجاب شرعی (موردمطالعه: استان اردبیل)

حمیـد پاکمـزد ، حسین آقابابایی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-38

چکیده
  بی‌تردید مقابله با بزه‌کاری نیازمند به‌کارگیری همه امکانات جامعه است و پیش‌گیری از جرم عدم رعایت حجاب شرعی، زمانی به مفهوم حقیقی تحقق خواهد یافت که تمامی ارکان جامعه علیه آن بسیج شوند. این پژوهش درصدد است تا راهبردهای لازم برای مشارکت عموم مردم را بررسی و راهکارهای ضروری برای شکل‌گیری آن‌ها را تبیین نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف ...  بیشتر

15. بررسی ساختار فضایی- مکانی کاربری‌های اراضی شهری با هدف برنامه‌ریزی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر سرعین)

مسعود عبدالرحیمی نیاری، علی فتحی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-32

چکیده
  شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می‌شوند و در نتیجه حمله به آن‌ها خسارات فراوانی را پدید می‌آورند؛ لذا توجه به بحث پدافند غیرعامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. این تحقیق سعی دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر کاربری‌های ...  بیشتر

16. بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 33-49

چکیده
  هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود می‌شود. احساس امنیت اجتماعی متأثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر اردبیل ...  بیشتر

17. تعامل پلیس و دادسرا در پیشگیری و مبارزه با جرائم (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

حسین اسبقی ، حبیب اسدی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-70

چکیده
  نیروی انتظامی و دادسرا به‌عنوان عواملی مهم در برقراری نظم و امنیت در جامعه محسوب می‌گردند زیرا ناجا با برخورد مستقیم با متهمان و مجرمان به مقابله با آن‌ها برمی‌خیزد و دادسرا نیز با استفاده از قوانین مصوب، نسبت به تعیین مجازات آن‌ها اقدام می‌نماید. در این میان آئین دادرسی کیفری ناجا را به‌عنوان ضابط قضایی معرفی و به لحاظ امور قضایی ...  بیشتر

18. بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع دسته‌جمعی در شهر اردبیل

مژگان مشفقی ، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 71-94

چکیده
  درگیری و نزاع‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، ازجمله تعصبات بیجا، عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیت‌ها و تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم باهم دارند. نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله ...  بیشتر

19. بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور پارس‌آباد و بیله سوار)

حسین مهدوی کنده، داود مهدوی کنده

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 75-111

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس‌آباد و بیله سوار است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع کمی است، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. آزمون‌های آماری استفاده شده در پژوهش KMO، خی دو، تحلیل رگرسیون و تحلیل ...  بیشتر

20. بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستان‌های شهر اردبیل

سولماز شیرافکن، علیرضا آهنگر، محمدجواد فیروزی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 112-124

چکیده
  در دنیای امروز نفوذ گسترده فنّاوری اینترنت، علی‌رغم فواید بسیار زیاد آن، بسیاری از افراد خصوصاً دانش آموزان را با اختلال در بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتلا به اعتیاد رایانه‌ای مواجه ساخته است. این مطالعه باهدف بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان به‌عنوان تهدیدی بر سلامت روان انجام شده است. در مطالعه حاضر ...  بیشتر

21. بررسی علل همسر آزاری در بین خانواده‌های شهر اردبیل

مریم طهماسبی‌وند چات‌قیه ، آرزو طهماسبی‌وند چات‌قیه

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-148

چکیده
  عوامل رفتاری، فرهنگی بین فردی و روانی به‌طورکلی در ایجاد پدیده‌ی همسر آزاری دخالت دارد. شوهران بدرفتار اغلب از خانواده‌هایی برآمده‌اند که رفتار خشن در آن‌ها عادی بوده و شخص از دوران کودکی شاهد کتک خوردن زن‌های خانواده بوده و یا خود هدف آزار قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی علل همسر آزاری در بین خانواده‌های شهر اردبیل است. ...  بیشتر

22. بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در شهرستان اردبیل

آرمان محمودی، حسین قمری، مسعود نظری، شهریار درگاهی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-139

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در بین رانندگان شهرستان اردبیل صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان دارای تصادفات رانندگی مکرر که در سال 1393 بودند که تعداد 100 نفر به‌صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی شناختی و عوامل شخصیتی NEO-FFI فرم کوتاه پاسخ دادند. ...  بیشتر

23. بررسی عوامل مؤثر بر مصرف مواد مخدر در شهر پارس‌آباد مغان

ولی شیرپور ، بهنام پناهی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 149-163

چکیده
  به‌طورکلی اعتیاد ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتیاد به‌عنوان یک معضل اجتماعی در تبدیل سازندگی‌ها به سوزندگی‌ها و توانایی‌ها به ناتوانی‌ها، لزوم توجه مسئولان و برنامه‌ریزان را برای مدیریت این بحران ملی و بین‌المللی می‌طلبد. اعتیاد در ایران به‌عنوان چهارمین عامل مرگ‌ومیر ...  بیشتر

24. بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرزی مورد مطالعه: مرز گرمی

حسین علیپور

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 30-42

چکیده
  حفاظت و صیانت از نقاط مرزی یک کشور و یکپارچه کردن نیروهای دولتی و قومیت‌های مختلف ساکن در نواحی مرزی همواره یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین تکالیف برای هر کشور می‌باشد. این مسئله همواره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امنیت می‌باشد. هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرز می‌باشد. این تحقیق ...  بیشتر

25. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و آسیب‌های روانی- اجتماعی در جوانان مطالعه موردی: شهر اردبیل

عالیه ناظمی، رضا کاظمی، حسین حقی، رضا قاسمی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 43-55

چکیده
  شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های روانی و اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد بوده است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های روانی و اجتماعی ...  بیشتر