26. بررسی نقش ایجاد و توسعه بازارچه مرزی در توسعه شهری شهر بیله‌سوار

نوید قبادی ، جلیل فرهادی اجیرلو ، داور آذرنژاد ، شهروز آذرنژاد

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 56-72

چکیده
  امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می‌شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می‌گردند. توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختمان‌های نهادی، اجتماعی، ‌اداری و وجه نظرهای عمومی مردم است. ...  بیشتر

27. عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهر اردبیل

سعید صدقی ، کیوان زرین کلاه، سید هادی موسوی، قادر داداشی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 73-87

چکیده
  ارتکاب جرم در هر عصری از دغدغه‌های پیشینیان از دیرباز تا به امروز بوده و مسئولین در هر عصری ضمن محاکمه نمودن مجرمین، در پی یافتن علل ارتکاب جرم بوده و سعی بر این داشتند که با اتّخاذ راه‌کارهای مناسب، میزان شیوع و گسترش آن را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهری اردبیل است. روش مورداستفاده برای ...  بیشتر

28. بررسی علل بروز سرقت در بین بزهکاران شهر اردبیل (مطالعه موردی زندان شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـــد جهانی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 88-107

چکیده
  جرم سرقت یکی از مهم‌ترین جرائمی است که از زمان‌های گذشته به‌صورت ابتدائی و ساده با شکل‌گیری جوامع و زندگی انسان‌ها در قالب یک پدیده نابهنجار اجتماعی رایج بود و به‌تدریج براثر توسعه و گسترش جوامع و پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی این جرم با شیوه‌های پیچیده و متفاوت و با ابزار و امکانات جدید ظهور پیدا کرد که پیشگیری از ترویج این پدیده ...  بیشتر

29. نقش دولت در شکل‌گیری حاشیه‌نشینی در شهر اردبیل

یوسف درویشی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 26-50

چکیده
  رشد شهری در ایران نتیجه‌ی سیاست‌های دولت هست. پس از انقلاب اسلامی با توجه به رشد چشمگیر جمعیت، گسترش دامنه و تنوع تکالیف و مداخلات دولت زمینه رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستائیان به شهرها و مسئله حاشیه‌نشینی و مسکن نامناسب را پدید آورده است. در اثر مهاجرت رشد سریع شهرنشینی و ظهور حلبی‌آبادها و کمبودها و مضایق زندگی ...  بیشتر

30. مدیریت (تعقیب و کشف) سرقت با رویکرد اطلاعات جنایی در استان اردبیل

مجتبی ستوده گندشمین، فرهاد شمس‌آبادی، حسن بابایی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 51-79

چکیده
  مبارزه با سرقت از مباحث راهبردی پلیس آگاهی بوده که برای تحقق آن، ناگزیر است متناسب با رشد جمعیت، گسترش شهرها، پیچیده شدن جرائم، ارتقاء دانش نرم‌افزاری و روابط سارقین، همواره با رویکردی متفاوت به این نیاز پاسخ دهد. بسیاری از سرقت‌ها وجود دارند که تنها زمینه کشف آن‌ها کارهای اطلاعاتی است. کارآگاهان معتقدند که باید از تمامی ارتباطات ...  بیشتر

31. اثر بخشی آموزش حل مسالۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی معتادان شهر اردبیل

سعید آقایی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 80-103

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی معتادان اجرا شده است. در یک طرح آزمایشی، 30 نفر از معتادانی که به کمپ‌های میان‌مدت ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) بررسی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش حل مسئله اجتماعی قرار گرفتند و گروه گواه ...  بیشتر

32. بررسی سبک‌های دل‌بستگی و عوامل شخصیتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار در شهر اردبیل

جواد هاشمی، مرتضی عندلیب، بهروز شیرانه، اسحاق قربانی‌آذر

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 104-124

چکیده
  با توجه به روند رو به رشد بزهکاری در ایران از یک سو و پیامدهای زیان‌بار آن مانند بالا رفتن هزینه‌های اجتماعی و شخصی، بررسی شناسایی عوامل پیش‌بین در رفتارهای بزهکارانه از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا شناخت این عوامل می‌تواند نقطه عطفی برای امر پیشگیری باشد. در این پژوهش، به توصیف بعضی از عوامل پیش‌بین بزهکاری نظیر سبک‌های دل‌بستگی ...  بیشتر

33. ارتباط علاقه مندی شغلی با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل

عالیه ناظمی، رضا کاظمی، حسین حقی، امیر تمامی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 125-143

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین علاقه‌مندی به شغل با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 200 نفر از کارکنان نیروی انتظامی به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ...  بیشتر

34. نقش اعتیاد به اینترنت در گرایش به مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن در نوجوانان اردبیل

ستاره جانی؛ جواد هاشمی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-18

چکیده
  با توجه به اهمیت دوره نوجوانی از جهت تغییرات سریع روان‌شناختی، فیزیکی، جسمانی و اجتماعی، پرداختن به موضوع اینترنت و رفتارهای پرخطر حائز اهمیت هست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با مصرف مشروبات الکلی، رفتارهای جنسی، چت و هک کردن می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه نوجوانان دختر و پسر شاغل به تحصیل ...  بیشتر

35. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به ماهواره و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی در پارس‌آباد

قادر دولتخواه، بهرام مهری، جعفر اطاعتی، داور آذرنژاد

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 45-67

چکیده
  امنیت یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار برای جامعه متمدن محسوب می‌شود در این میان یکی از عوامل مهم در تأمین و حفظ امنیت اجتماعی رسانه‌ها هستند. ایفای نقش اثرگذار رسانه‌ها، آن‌ها را به‌عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی درآورده است. رسانه‌های ...  بیشتر

36. بررسی تأثیر استفاده از فضای مجازی غیرمجاز بر گرایش مجرمین به تکرار جرم

بهرام موسی پور

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 90-114

چکیده
  پژوهش حاضر در پی بررسی میزان تأثیر فضای مجازی غیرمجازی بر گرایش مجرمین به تکرار جرم در بین زندانیان استان اردبیل در سال 92 ـ 93 می‌باشد. تحقیق حاضر ازنظر روش‌شناسی از نوع پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری کلیه مجرمین زندانی استفاده‌کننده از فضای مجازی غیرمجاز می‌باشد که در سال 1392 و 3 ماهه اول سال 93 مرتکب جرائم اینترنتی شده‌اند. نمونه ...  بیشتر

37. نقش مرزنشینان در ارتقاء امنیت مناطق مرزی شهرستان اصلاندوز

فرزاد جهانبانی ، رحیم افلاکی ، علیرضا جهانبانی ، عبدالله عزیزی

دوره 1393، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 115-129

چکیده
  امنیت مرزها امروزه یکی از بنیادی‌ترین نیاز هر جامعه به شمار می‌رود ایران ازجمله کشورهای پرهمسایه در جهان به شمار می‌رود که وجود قومیت‌های متفاوت در مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور با قومیت مشابه در کشورهای همسایه همراه شده است. این عامل سبب شده است تا حکمرانان به این امر توجه ویژه‌ای مبذول دارند بدیهی است امنیت مرزها پشتوانه‌ای محکم ...  بیشتر

38. بررسی جامعه‌شناختی میزان تعلقات قومی در بین خانواده‌های شهر پارس‌آباد مغان

پیمان نصیرآذر

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 46-72

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تعلقات قومی و عوامل تأثیرگذار آن در بین خانواده‌های شهر پارس‌آباد می‌باشد که به شیوه پیمایشی انجام شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخته از یک نمونه 242 نفری از جوانان 40-25 ساله شهر پارس‌آباد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله انتخاب شده‌اند، جمع‌آوری گردیده است. در این تحقیق با استفاده ...  بیشتر

39. بررسی روش موثرپیشگیری از اعتیاد و جرائم مواد مخدر مورد مطالعه: استان اردبیل

کمال نوجوان

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 73-102

چکیده
  سوءمصرف و جرائم مواد مخدر یکی از بزرگ‌ترین معضلات تمامی کشورهای جهان از جمله ایران می‌باشد بر اساس آمارهای موجود بیش از نیمی از زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر محبوس می‌باشند به‌طوری‌که افزایش روزافزون تعداد معتادان و وجود ناهنجاری‌های مختلف حاصل از اعتیاد در جامعه نشانگر عدم کارایی اقدامات انجام یافته در خصوص پیشگیری در ...  بیشتر

40. نقش امنیت در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان سرعین

فرزاد جهانبانی؛ صادق عبدلی، رحیم افلاکی، علیرضا جهانبانی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 103-119

چکیده
  امنیت یکی از اساسی‌ترین مبانی گردشگری است هیچ صنعتی به‌اندازه گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ درواقع توسعه‌ صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشوراست و توسعه‌ امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق‌العاده‌ صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر شده است. طبیعی است که گردشگران قبل از برنامه‌ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش ...  بیشتر

41. مقایسه میزان اثر بخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در معتادان شهر اردبیل

عالیه ناظمی

دوره 1393، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 53-68

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در معتادان است. پژوهش حاضر یک طرح آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود؛ که در آن 30 نفر از معتادان مراجعه‌کننده به مرکز ترک اعتیاد شفا انتخاب و در سه گروه درمان شناختی، درمان با متادون و گروه گواه گمارده شدند. آزمودنی‌های ...  بیشتر

42. نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان(مطالعه موردی: شهر اردبیل)

عالیه ناظمی؛ رضا کاظمی؛ نیلوفر میکائیلی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-9

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدم تحمل ابهام و کمال گرایی در پیش‌بینی سوء مصرف مواد در معتادان شهر اردبیل به اجرا در آمد. از جامعه آماری پژوهش کل معتادان شهر اردبیل در سال 1391 به تعداد 4000 نفر، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری در دسترس، 100 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ولع هرویین تیفانی و همکاران، عدم ...  بیشتر