1. رابطه بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی با ریسک‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل

حسین محبی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، ، صفحه 42-63

چکیده
  در سازمان‌های نظامی بخصوص نیروی انتظامی که بیشتر با متن جامعه و افراد متعدد سروکار دارند، شناخت عوامل تأثیرگذار بر ریسک و خطرپذیری ضروری می باشد. تصمیم‌ گیری هیجانی و همراه با ریسک بالا می‌توانند صدمات غیرقابل ‌جبران بر این سازمان و یا بر جامعه داشته باشد. لذا اهمیت دارد که پژوهشگران درصدد یافتن راهکارهایی باشند که بتواند بر خطرپذیری ...  بیشتر

2. نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل

علی اصغری؛ فخرالدین اصغری ، جلیل اعیادی

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، ، صفحه 143-173

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی و ابعاد اعتقادات مذهبی (عاطفه مذهبی، تجربه دینی، مناسک مذهبی و پیامد دینی) خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری، با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به «نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل» می‌پردازد. اطلاعات مربوط به قسمت‌های نظری ...  بیشتر