1. شناسایی مولفه های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ عیسی صداقت؛ رقیه حضوری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 43-67

چکیده
  در سال­های اخیر اهمیت احساس امنیت و سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود و عامل موثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است.مواد و روش ها: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مولفه­های موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در بین شهروندان شهر اردبیل می­باشد.روش ...  بیشتر

2. پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی(مطالعه دانشجویان شهر اردبیل)

علی جعفری؛ رحیم خوش فکری

دوره 1398، شماره 23 ، پاییز 1398، ، صفحه 68-86

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به فضای مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل بر اساس هنجارهای اجتماعی و سبک زندگی می­باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهر اردبیل(تعداد کل30500 نفر).از این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

3. رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل

علی جعفری؛ مهرداد نصیرزاده

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 78-115

چکیده
   هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مصرف رسانه‌ای با احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل در سال 1396 تشکیل دادند که تعداد ...  بیشتر

4. رابطه سوءاستفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی با گرایش به آسیب‌های اجتماعی در بین جوانان شهر اردبیل

علی جعفری؛ سیده سارا شهابی؛ بابک همتی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، ، صفحه 102-119

چکیده
  شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوءاستفاده ...  بیشتر