1. رابطه بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی با ریسک‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل

حسین محبی

دوره 1395، شماره 12 ، زمستان 1395، ، صفحه 42-63

چکیده
  در سازمان‌های نظامی بخصوص نیروی انتظامی که بیشتر با متن جامعه و افراد متعدد سروکار دارند، شناخت عوامل تأثیرگذار بر ریسک و خطرپذیری ضروری می باشد. تصمیم‌ گیری هیجانی و همراه با ریسک بالا می‌توانند صدمات غیرقابل ‌جبران بر این سازمان و یا بر جامعه داشته باشد. لذا اهمیت دارد که پژوهشگران درصدد یافتن راهکارهایی باشند که بتواند بر خطرپذیری ...  بیشتر

2. بررسی نقش اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در افزایش سطح امنیت اخلاقی جامعه (موردمطالعه: شهرستان خلخال)

اکبر جولایی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-84

چکیده
  امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه‌شناختی بشریت از ابتدای پیدایش حیات انسانی بوده است که البته به دلیل تحولات سال‌های اخیر به‌شدت موردتوجه مسئولین، نخبگان، کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی نقش طرح ارتقای امنیت اجتماعی در افزایش امنیت اخلاقی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر خلخال تشکیل ...  بیشتر

3. ارتباط علاقه مندی شغلی با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل

عالیه ناظمی، رضا کاظمی، حسین حقی، امیر تمامی

دوره 1394، شماره 5 ، بهار 1394، ، صفحه 125-143

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین علاقه‌مندی به شغل با تعهد شغلی در کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل تشکیل می‌دهند که از بین آن‌ها 200 نفر از کارکنان نیروی انتظامی به‌صورت در دسترس به‌عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از ...  بیشتر