1. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثّر بر گره‌های ترافیکی در معابر درون‌شهری

محمد علیپور؛ یوسف ساییلی؛ حمیدرضا عزیزی؛ حمیدرضا حسن زاده

دوره 1399، شماره 28 ، زمستان 1399

چکیده
  امروزه با افزایش خودروها و رشد سفرهای درون شهری، سامان دهی و مدیریت ترافیک به یکی از مهم­ترین ضرورت­های مدیریت شهری تبدیل شده است. ترافیک پدیده­ای ناخوشایند است که زاییده رشد فزاینده ماشینی شدن و افزایش شهرنشینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی علل ایجاد  گره­های ترافیکی در شهر اردبیل و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل این ...  بیشتر

2. نگرشی بر حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی در شهر اردبیل

ژیلا فرزانه؛ محمد حسن یزدانی؛ مریم جامی اودلو

دوره 1398، شماره 21 ، بهار 1398، ، صفحه 154-177

چکیده
  چکیده حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است که اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در ادوار و اعصار گذشته دارد. حاشیهنشینیوسکونتدرزاغههاوحاشیهشهرهایبزرگ،هموارهبستر سازمعضلات  و جرائمفراوانیاستو اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای شهرها بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است لذا ضرورت دارد در این خصوص تحقیقات علمی متعددی ...  بیشتر

3. تبیین فضایی امنیت در محیط‌های شهری بر مبنای پارامترهای کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

شاهرخ زاد ولی

دوره 1397، شماره 19 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-30

چکیده
  امروزه ارتباط امنیت با مکان و فضا به اثبات رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت در مناطق شهرى فضاهای ناامن و مستعد جرائم به طور همسان و یکنواخت پخش نمی­شوند، بلکه آن‌ها در مکان‌های بخصوصى پراکنش داشته­اند. از این‌رو هدف مطالعه‌ی حاضر سنجش میزان امنیت کالبدی – محیطی در فضاهای مختلف شهری در اردبیل و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی ...  بیشتر

4. تحلیل پوشش‌دهی خدماتی و ارزیابی زمان دسترسی مراکز انتظامی به محل وقوع جرایم سرقت در شهر اردبیل

محمد حسین یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده

دوره 1397، شماره 18 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-24

چکیده
  مراکز انتظامی یکی از ارکان برقراری نظم و انضباط در سطح شهر­ها بوده و توزیع مناسب این تسهیلات در سطح شهرها می­تواند در برقراری امنیت و خدمات­رسانی مناسب به محلات مختلف شهر مؤثر واقع شود. از این رو توزیع فضایی این مراکز باید به گونه­ای باشند که دسترسی به آنها در کمترین زمان، ممکن باشد تا بتوانند در سریع­ترین زمان خودرا به محل ...  بیشتر

5. طراحی مناسب فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم در محیط های شهری (مطالعه جرایم مواد مخدر در شهر اردبیل)

کیسان زارع عابدینی

دوره 1396، شماره 16 ، زمستان 1396، ، صفحه 104-123

چکیده
  افزایش جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدۀ شهرهاست. یکی از مهم‌ترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. هدف از این پژوهش، ارائه طراحی مناسب فضاهای شهری به منظور کاهش فرصت‌های جرم و جنایت در سطح شهر اردبیل بخصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر و پیشگیری از این نوع جرایم می باشد تا با دستیابی به شیوه‌های مناسب ...  بیشتر

6. ارتباط عوامل اجتماعی و فردی با بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل

رحمان محمدی

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 128-145

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فردی در بروز تخلفات رانندگی در شهر اردبیل انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه رانندگان متخلف شهر اردبیل در سال1395 بود. از بین این افراد 400 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر

7. شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل با تاکید بر نظریه فرصت بزهکاری

اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی؛ محمدبلقر شیردل

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 146-160

چکیده
  در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ...  بیشتر

8. رهیافت ترکیبی PROMETHEE 2/ GIS در ارزیابی و پهنه‌بندی نواحی شهری اردبیل به لحاظ نفوذ خدمات انتظامی- اداری

فرهاد برندک

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، ، صفحه 24-44

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مولفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از رهیافت ترکیبی PROMETHEE2/GIS برای ارزیابی ضریب نفوذ خدمات اداری-انتظامی در نواحی شهری اردبیل می‌باشد. روش تحقیق پژوهش، بر اساس هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو در این مقاله، با استفاده ...  بیشتر

9. بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های مجازی (موبایلی) در خانواده ها بر گرایش به هنجارشکنی دانش آموزان

احمد جهانی؛ م‍ژگان مشفقی؛ م‍ژگان مشفقی؛ م‍ژگان مشفقی؛ اقباله عزیزخانی

دوره 1396، شماره 13 ، بهار 1396، ، صفحه 71-96

چکیده
  امروزه رسانه ها و به خصوص شبکه های مجازی بخش اعظمی از فعالیت ها و تجربه زندگی ما را به خود اختصاص داده و برآن تاثیرگذارند. این تأثیرگذاری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان را در زمان های مختلف به خود جلب کرده است. در این پژوهش تاثیر استفاده از شبکه های مجازی(موبایلی) در خانواده ها بر گرایش به هنجار شکنی سنجیده شده است. ...  بیشتر

10. بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 8 ، زمستان 1394، ، صفحه 33-49

چکیده
  هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود می‌شود. احساس امنیت اجتماعی متأثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر اردبیل ...  بیشتر

11. بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع دسته‌جمعی در شهر اردبیل

مژگان مشفقی ، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 71-94

چکیده
  درگیری و نزاع‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، ازجمله تعصبات بیجا، عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیت‌ها و تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم باهم دارند. نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله ...  بیشتر

12. بررسی علل همسر آزاری در بین خانواده‌های شهر اردبیل

مریم طهماسبی‌وند چات‌قیه ، آرزو طهماسبی‌وند چات‌قیه

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 125-148

چکیده
  عوامل رفتاری، فرهنگی بین فردی و روانی به‌طورکلی در ایجاد پدیده‌ی همسر آزاری دخالت دارد. شوهران بدرفتار اغلب از خانواده‌هایی برآمده‌اند که رفتار خشن در آن‌ها عادی بوده و شخص از دوران کودکی شاهد کتک خوردن زن‌های خانواده بوده و یا خود هدف آزار قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی علل همسر آزاری در بین خانواده‌های شهر اردبیل است. ...  بیشتر

13. مکان یابی جهات بهینه استقرار مراکز نظامی شهر اردبیل از منظر پدافند غیر عامل

محمد حسین یزدانی

دوره 1393، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 120-148

چکیده
  در حال حاضر بر اساس مفاهیمی نظیر شهرنشینی، شهروندی، تمدن، سیاست و دموکراسی، زندگی شهری بر محور دو اصل امنیت و آسایش قرارگرفته است. این نگرش عاملی شده است با توجه به خطر بالقوه (تحرکات اسرائیل و آمریکا) در مرزهای شمالی کشورمان ایران به ویژه در جمهوری آذربایجان، شهر اردبیل به دلیل مجاورت با کانون بحران به دلیل درهم تنیدگی گسترده بخش‌ها ...  بیشتر