1. شناسایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت (سرقت وسایل نقلیه) توسط سارقین سابقه‌دار در اردبیل

سجاد بشرپور؛ علیرضا مرادیان؛ پژمان هنرمند قوجه بیگلو

دوره 1398، شماره 22 ، تابستان 1398، ، صفحه 95-127

چکیده
  جرم سرقت وسایل نقلیه یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی است که در سالهای اخیر شیوع آن افزایش یافته است. هدف مطالعه­ی حاضر شناسایی علل و عوامل موثر بر تکرار جرم سرقت (سرقت وسایل نقلیه) توسط سارقین سابقه­دار در اردبیل بود. این مطالعه با روش علی– مقایسه­ای انجام شد. جامعه­آماری مطالعه حاضر شامل تمامی سارقین وسایل نقلیه زندانی در ...  بیشتر

2. شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل با تاکید بر نظریه فرصت بزهکاری

اصغر پاشازاده؛ فاطمه زادولی؛ محمدبلقر شیردل

دوره 1396، شماره 15 ، پاییز 1396، ، صفحه 146-160

چکیده
  در پی رشد شهرها، میزان جرایم شهری هم در برخی زمان ها و مکان ها رشد می یابد. بگونه ای که بزه کاران برای ارتکاب جرم، به دنبال زمان و مکان مناسب هستند، زمان و مکانی که حداقل خطر دستگیری وحد اکثر منافع حاصل از بزهکارى را در برداشته باشد. از همین رو هدف اصلی این مقاله شناسایی زمان و مکان وقوع جرایم در شهر اردبیل است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خروج از زندان بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم زندانیان در شهر اردبیل

ایرج حامدی کلخوران

دوره 1395، شماره 9 ، بهار 1395، ، صفحه 119-138

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خروج از زندان بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در زندانیان شهر اردبیل است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری را مجرمینی تشکیل می‌دهند که دوره محکومیت خود را در زندان طی کرده و از زندان آزاد شده‌اند. با توجه به محدودیت جامعه آماری در پژوهش حاضر تعداد 50 نفر نمونه در ...  بیشتر

4. عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهر اردبیل

سعید صدقی ، کیوان زرین کلاه، سید هادی موسوی، قادر داداشی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 73-87

چکیده
  ارتکاب جرم در هر عصری از دغدغه‌های پیشینیان از دیرباز تا به امروز بوده و مسئولین در هر عصری ضمن محاکمه نمودن مجرمین، در پی یافتن علل ارتکاب جرم بوده و سعی بر این داشتند که با اتّخاذ راه‌کارهای مناسب، میزان شیوع و گسترش آن را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهری اردبیل است. روش مورداستفاده برای ...  بیشتر

5. بررسی علل بروز سرقت در بین بزهکاران شهر اردبیل (مطالعه موردی زندان شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـــد جهانی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، ، صفحه 88-107

چکیده
  جرم سرقت یکی از مهم‌ترین جرائمی است که از زمان‌های گذشته به‌صورت ابتدائی و ساده با شکل‌گیری جوامع و زندگی انسان‌ها در قالب یک پدیده نابهنجار اجتماعی رایج بود و به‌تدریج براثر توسعه و گسترش جوامع و پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی این جرم با شیوه‌های پیچیده و متفاوت و با ابزار و امکانات جدید ظهور پیدا کرد که پیشگیری از ترویج این پدیده ...  بیشتر