1. بررسی عوامل مؤثر بر جرم نزاع دسته‌جمعی در شهر اردبیل

مژگان مشفقی ، احمد جهانی

دوره 1394، شماره 7 ، زمستان 1394، ، صفحه 71-94

چکیده
  درگیری و نزاع‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، ازجمله تعصبات بیجا، عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیت‌ها و تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم باهم دارند. نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله ...  بیشتر

2. بررسی عوامل موثر بر وقوع نزاع دسته جمعی بین طوایف علیا و سفلا (روستای جبدرق از توابع اردبیل)

طاها عشایری ، اسماعیل حسنوند ، رسول پناهی

دوره 1393، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 64-89

چکیده
  نزاع دسته‌جمعی به شرایطی گفته می‌شود که در آن عده‌ای بیش از دو نفر باهم درگیر شده و آسیب‌های اجتماعی با خود به بار می‌آورد که با انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی صورت می‌پذیرد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در بین دو طایفه علیا و سفلا در روستای جبدرق از شهرستان مشگین شهر می‌باشد. از بین 1200 نفر بر ...  بیشتر