نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

امنیت یکی از اساسی‌ترین مبانی گردشگری است هیچ صنعتی به‌اندازه گردشگری به امنیت وابسته نیست؛ درواقع توسعه‌ صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشوراست و توسعه‌ امنیت ملی در کشورهای مختلف موجب رشد خارق‌العاده‌ صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر شده است. طبیعی است که گردشگران قبل از برنامه‌ریزی برای آغاز یک مسافرت، تلاش می‌کنند تا اطلاعات کافی در خصوص امنیت و ایمنی مقصد به دست آورند و موفقیت در جذب گردشگران و شرکت‌های بزرگ و تور گردانی جهان، ثبات و ضریب امنیت ملی را افزایش می‌دهد. رابطه‌ بین گردشگری و امنیت ملی، دوسویه است؛ درصورتی‌که گردشگر بیشتری جذب شود به همان نسبت تصویر مثبت‌تری از آن کشور در مجامع بین‌المللی ایجاد می‌شود بنابراین بی‌تردید هیچ عنصری برای پیشرفت، توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها، مهم‌تر از عنصر امنیت و تأمین آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعی و بروز خلاقیت بدون امنیت امکان‌پذیر نخواهد بود. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده است و اطلاعات با استفاده از روش میدانی و پرسشنامه گردآوری شده که درنهایت اطلاعات جمع‌آوری شده به‌وسیله نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که امنیت در رشد و توسعه گردشگری و صنعت توریسم در شهرستان سرعین نقش بسزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها