نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

مسئله خشونت پیامدهای اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در جامعه یاد شده اشاره کرد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی گونه­شناسی خشونت خیابانی بر اساس دلایل شکل­گیری آن در بین شهروندان شهر اردبیل است. روش تحقیق اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی می­باشد؛ داده­های این گونه­شناسی با ابزار پرسشنامه و از بررسی 95 پرونده خشونت خیابانی و متن پرس و جوهای 20 نفر از مردم شهر اردبیل که سابقۀ پرونده خشونت خیابانی داشتند استخراج شدند. یاقته ها نشان دادند جوانان، مردان، مجردها، افراد غیر شاغل و دارای تحصیلات زیر دیپلم به میزان بسیار بالایی در خشونت های خیابانی شرکت داشته­اند. بیشتر خشونت­ها در مناطق مسکونی شهر رخ داده­اند. در ارتباط با زمینه­های بروز خشونت مزاحمت و بی احترامی­های کلامی18 درصد، بیشترین میزان را به خود اختصاص داده­اند و بعد از آن نیز مسائل ناموسی، ایجاد مزاحمت، زورگویی و... در رتبه­های بعدی قرار داشته­اند. در پایان براساس نتایج این تحقیق می­توان گفت با آموزش مهارت­های ارتباطی و زندگی (مهارت کنترل خشم)، توسعه نهادهای فرهنگی در سطح شهر و افزایش نظارت و کنترل انتظامی دستگاه­های انتظامی، می­توان در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع خشونت خیابانی قدم برداشت.

کلیدواژه‌ها