نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

آسیب‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که جامعه ایرانی را درگیر خود کرده است. آسیب‌هایی همچون فقر، خشونت، طلاق و... که شبکه­های تلویزیونی با برنامه‌های متنوع همچون سریال قابلیت پرداخت به آنها را دارد. تلویزیون به عنوان رسانه­ای فراگیر و قدرتمند نشان داده در آموزش و هشیاری جامعه نقش اساسی دارد و موضوع این مقاله هم در ارتباط با آسیب­های اجتماعی است که تلویزیون با توجه به قدرت خود می­تواند نقش مهمی داشته باشد. مقاله حاضر، مطالعه آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های شبکه سبلان درطی سالهای 95–1385 و با روش پژوهشی تحلیل ‌محتوا می‌باشد. یافته‌های پژوهش عبارتند از: مهمترین آسیب‌ها اختلافات خانوادگی (3/6 درصد) و مشکلات زنان (2/6 درصد) است و مردان (9/21 درصد) اغلب بعنوان عاملان آسیب‌ها بوده اند. عدم کارایی خانواده (9/8 درصد) مهمترین عامل آسیب‌ها است و گفتگو و تعامل (5/7 درصد) مهمترین الگوی اصلاحی آسیب‌هاست. طبق یافته‌ها شبکه سبلان در بازنمایی آسیب‌های اجتماعی، در برخی صحنه‌ها، بازنمایی از نوع واقعی از جمله مشکلات زنان، مشکلات خانوادگی، خشونت و در برخی دیگر بازنمایی از نوع غیرواقعی همچون آسیب‌پذیری مردان بیش از زنان، آسیب‌پذیری طبقه متوسط بیش از طبقات پایین جامعه بوده است.

کلیدواژه‌ها