نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

.

چکیده

انگیزش اولین گام مهم برای هر عمل یا هر نوع تغییر در رفتار بوده و در درمان اختلالات مصرف مواد نیز انگیزش درمان­جویان برای تغییر یکی از نکات مهم مورد توجه بالینی بوده است. پژوهش حاضر با هدف مروری بر انگیزش درمانافراد مصرف‌کننده مواد انجام گرفت. انگیزش نقش مهمی در شروع، استمرار و دوام رفتار دارد و در درمان اختلالات مرتبط با مواد نیز گام اساسی در پیشبرد اهداف درمان است. در درمان مصرف مواد داشتن انگیزه عامل مهمی محسوب می­شود. به دلیل ماهیت تقویتی مواد اعتیادآور و به دلیل وابستگی فیزیولوژی و روانی به این مواد، افراد معتاد اغلب در صدد درمان و رها شدن از چنگال بیماری هستند. حتی زمانی که مصرف‌کنندگان در برنامه­های درمانی شرکت می­کنند، بسیاری از آن‌ها در خصوص نیاز به اصلاح و درمان مردد بوده و با هر نوع عقیده­ای که آن‌ها را به کاهش مصرف و یا امتناع کامل سوق دهد، مخالفت می­کنند. در این مقاله به تعاریف اعتیاد و شیوع مصرف مواد، تعریف انگیزش درمان از دیدگاه صاحب نظران، مراحل تغییر در رفتار اعتیاد، نظریه­های انگیزش و در نهایت پژوهش­های انجام شده در این زمینه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها