نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هنگامی‌که در جامعه‌ای مخاطره محیطی رخ می‌دهد جامعه اگر توان مقابله با آن را نداشته باشد دچار خسارات مالی و جانی حین زلزله و نداشتن برنامه مدون و مناسب برای مدیریت پیامدهای مخاطره محیطی خسارات‌ها را تشدید تر خواهد کرد ایران کشوری است که در تمام حوضه‌های طبیعی آن مخاطرات محیطی اتفاق می‌افتند به‌طوری‌که از 43 مخاطره محیطی 33 نوع آن در ایران اتفاق می‌افتد. اردبیل یکی از شهرهایی هست که سابقه لرزه‌خیزی داشته است و سیل آب‌گرفتگی معابر همواره از مشکلات عمده آن می‌باشد. در این پژوهش به بررسی از اسناد و گزارش‌ها و مطالعه‌های صورت گرفته پرداخته است و نشان داده است که اردبیل در صورت مواجه‌شدن با مخاطرات محیطی در مناطقی که بافت نامناسب دارد دچار آسیب‌پذیری خواهد شد. همچنین مناطق جرم خیزی که در این مناطق می‌باشند می‌توانند بعد از وقوع مخاطرات بدون داشتن برنامه قبلی خطرات بیشتری را هم در پی داشته باشد درنتیجه با استفاده از مطالعات جغرافیایی می‌توان، توان و ظرفیت‌های شهر اردبیل را مشخص نمود و کمک‌حال نیروی انتظامی در پیشگیری از پیامدهای اجتماعی بعد از وقوع مخاطرات محیطی باشد.

کلیدواژه‌ها