نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هر جرمی به وسیله انسان در مقطع زمانی و مکانی خاصی رخ می­دهد. به دیگر سخن، تمامی ناهنجاری‌های اجتماعی به هر صورت که انجام شود دارای ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می­سازد. نکته حائز اهمیت آن است که تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری و در کنار عامل زمان باعث می­شود تا جرم و جنایت در واحد مکان توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد. از این رو در تحقیق حاضر به منظور شناسایی کانون­های جرم­خیز سرقت، به بررسی الگوی توزیع فضایی این جرایم در شهر اردبیل پرداخته می­شود. تحقیق پیش رو از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. داده­ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق پیش رو با استفاده از روش کتابخانه­ای و با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان اردبیل، جمع­آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از انواع مدل­ها و تحلیل­های آمار فضایی موجود در نرم­افزارARCGISاستفاده شده است. نتایج تحلیل­های انجام شده در تحقیق پیش رو مبین توزیع خوشه­ای جرایم سرقت بوده و نشانگر توزیع فضایی آن در جغرافیایی شمالی- جنوبی، کمی متمایل به شمال­غربی – جنوب شرقی و به مرکزیت محله­ی معمار (چهارراه امام خمینی (ره)) می­باشد. همچنین نتایج تحلیل­های سطح­بندی محلات به لحاظ میزان وقوع سرقت که با استفاده از ابزارهای تحلیل پلیگون­های تیسن، تحلیل تراکم کرنل و تحلیل لکه­های داغ صورت گرفته بود؛ نشان داده است که محلات شهرک سینا (بالاخص مجتمع­های مسکونی آفتاب و مهتاب)، حسین­آباد، کاظم­آباد، سلمان­آباد، خاتم­النبیین، معجز، باغمیشه، میرزابخشعلی، پیرامون بیمارستان امام خمینی، شهرک رضوان، شهرک آزادی، شهرک سبلان (فاز 1)، کوی رقیه، علی­آباد، جعفریه، قایم، ججین، والی، عطایی، بازار، اوچ توکان و محله­ی آبروان با دارا بودن میزان بالایی از وقوع جرایم سرقت، کانون­های جرم­خیز سرقت شهر اردبیل را تشکیل می­دهند. همچنین بررسی الگوی توزیع فضایی انواع مختلف جرایم سرقت نشان داد که انواع جرایم سرقت در سطح شهر اردبیل از الگوی پراکنش فضایی واحدی تبعیت نکرده و از الگوهای متفاوتی پیروی می­کنند. در نتیجه می­توان گفت که جرایم متفاوت در شرایط مکانی و زمانی متفاوتی بوقوع پیوسته و بالتبع الگوهای متفاوتی را ایجاد می­کنند که بایستی در راستای مدیریت بهینه فضاهای شهری به منظور حفظ امنیت آنها، به این مقوله توجه جدی شود.