مقاله پژوهشی
1. تاثیر آموزش مهارت های جرأت ورزی و حل تعارض بر افزایش میزان رضایت زناشویی

فاطمه نور آذر

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرأت ورزی و حل تعارض بر افزایش میزان رضایت زناشویی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه  پیام ­نور شهرستان مشگین شهر بود. نمونه آماری شامل 45 نفر در سه گروه از دانشجویان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین این جامعه آماری انتخاب شده. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی میزان و نحوه انعکاس آسیب‌های اجتماعی در سریال‌های تلویزیونی شبکه سبلان

محمدباقر سپهری

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
  آسیب‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که جامعه ایرانی را درگیر خود کرده است. آسیب‌هایی همچون فقر، خشونت، طلاق و... که شبکه­های تلویزیونی با برنامه‌های متنوع همچون سریال قابلیت پرداخت به آنها را دارد. تلویزیون به عنوان رسانه­ای فراگیر و قدرتمند نشان داده در آموزش و هشیاری جامعه نقش اساسی دارد و موضوع این مقاله هم در ارتباط با آسیب­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه شیوه فرزندپروری والدین با رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه مشگین شهر

بهنام مولائی؛ سمیه شیرافکن اجیرلو؛ اصغر پوراسمعیلی؛ رقیه ناطق

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه شیوه فرزندپروری والدین با رفتارهای پرخطر و تعیین نقش پیش بینی کنندگی شیوه فرزندپروری والدین در رفتارهای پرخطر در بین در دانش آموزان مقطع متوسطه مشگین شهر می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی– همبستگی و جامعه آماری تحقیق تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشگین شهر و نیز والدین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مروری بر انگیزش درمان افراد مصرف‌کننده مواد

شیرین احمدی؛ سجاد بشیرپور؛ محمد نریمانی

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
  انگیزش اولین گام مهم برای هر عمل یا هر نوع تغییر در رفتار بوده و در درمان اختلالات مصرف مواد نیز انگیزش درمان­جویان برای تغییر یکی از نکات مهم مورد توجه بالینی بوده است. پژوهش حاضر با هدف مروری بر انگیزش درمانافراد مصرف‌کننده مواد انجام گرفت. انگیزش نقش مهمی در شروع، استمرار و دوام رفتار دارد و در درمان اختلالات مرتبط با مواد نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی رابطه مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی در فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل

محمدرضا کشورخواه؛ صیاد زربوطه

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
   هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان مرد شاغل در فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل در سال1397 بودند، از میان این جامعه تعداد 180 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر میزان گرایش به طلاق در زنان

مریم علیزاده

دوره 1399، شماره 26 ، تابستان 1399

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق تعیین تاثیر اعتیاد به فضای مجازی بر میزان گرایش به طلاق زنان متاهل شهرستان مشگین شهر می باشد. روش اجرای این تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق تمامی مراجعین زن دادگستری شهرستان مشگین شهر جهت درخواست طلاق در سال 1399 به تعداد 400 می باشد که با تکیه بر جدول مورگان تعداد 196 نفر با استفاده از روش ...  بیشتر