1. نزاع و خشونت روستایی و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی (موردمطالعه: روستای دوستبگلو، شهرستان مشگین شهر)

طاها عشایری، علی رضایی، مجتبی شعاع اردبیلی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 1-29

چکیده
  نزاع و خشونت به رفتاری پرخاشگرانه گویند که در جوامع روستایی از ساخت طایفه‌ای، سنتی، رقابت بر سر منابع کمیاب، قدرت، اختلافات تاریخی و ناسازگاری ارزشی بین گره‌ها برمی‌خیزد. چنین پدیده‌ای منجر به افت اعتماد اجتماعی، نهادینه شدن خشونت و عادی شدن آن، بی‌سازمانی اجتماعی، کژ کارکردی هنجار و قوانین، افزایش ستیز بین طوایف و بحران سرمایه ...  بیشتر

2. بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرزی مورد مطالعه: مرز گرمی

حسین علیپور

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 30-42

چکیده
  حفاظت و صیانت از نقاط مرزی یک کشور و یکپارچه کردن نیروهای دولتی و قومیت‌های مختلف ساکن در نواحی مرزی همواره یکی از مهم‌ترین و درعین‌حال مشکل‌ترین تکالیف برای هر کشور می‌باشد. این مسئله همواره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های امنیت می‌باشد. هدف این مقاله بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و اثرات آن در تقویت امنیت مرز می‌باشد. این تحقیق ...  بیشتر

3. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی و آسیب‌های روانی- اجتماعی در جوانان مطالعه موردی: شهر اردبیل

عالیه ناظمی، رضا کاظمی، حسین حقی، رضا قاسمی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 43-55

چکیده
  شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های روانی و اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد بوده است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های روانی و اجتماعی ...  بیشتر

4. بررسی نقش ایجاد و توسعه بازارچه مرزی در توسعه شهری شهر بیله‌سوار

نوید قبادی ، جلیل فرهادی اجیرلو ، داور آذرنژاد ، شهروز آذرنژاد

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 56-72

چکیده
  امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی می‌شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بیشتر منتفع می‌گردند. توسعه جریانی چندبعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختمان‌های نهادی، اجتماعی، ‌اداری و وجه نظرهای عمومی مردم است. ...  بیشتر

5. عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهر اردبیل

سعید صدقی ، کیوان زرین کلاه، سید هادی موسوی، قادر داداشی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 73-87

چکیده
  ارتکاب جرم در هر عصری از دغدغه‌های پیشینیان از دیرباز تا به امروز بوده و مسئولین در هر عصری ضمن محاکمه نمودن مجرمین، در پی یافتن علل ارتکاب جرم بوده و سعی بر این داشتند که با اتّخاذ راه‌کارهای مناسب، میزان شیوع و گسترش آن را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهری اردبیل است. روش مورداستفاده برای ...  بیشتر

6. بررسی علل بروز سرقت در بین بزهکاران شهر اردبیل (مطالعه موردی زندان شهر اردبیل)

مژگان مشفقی، احمـــد جهانی

دوره 1394، شماره 6 ، تابستان 1394، صفحه 88-107

چکیده
  جرم سرقت یکی از مهم‌ترین جرائمی است که از زمان‌های گذشته به‌صورت ابتدائی و ساده با شکل‌گیری جوامع و زندگی انسان‌ها در قالب یک پدیده نابهنجار اجتماعی رایج بود و به‌تدریج براثر توسعه و گسترش جوامع و پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی این جرم با شیوه‌های پیچیده و متفاوت و با ابزار و امکانات جدید ظهور پیدا کرد که پیشگیری از ترویج این پدیده ...  بیشتر