1. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیای در ساماندهی رودخانه مرزی ارس و تأثیر آن بر امنیت مرزی

سروش جعفری، علی جسـارتی، حسین علیپور، غلامعباس علیزاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 1-34

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر ساماندهی رودخانه مرزی ارس بر امنیت مرز (بر اساس داده‌های GIS)، مواردی همچون لزوم ساحل بندی و ساماندهی رودخانه مرزی ارس با استفاده از تصاویر هوایی، نقشه پروتکل‌های مرزی و نقشه‌های و تأثیر مستقیم آن در برگرداندن اراضی ازدست‌رفته توسط سیلاب و طغیان رودخانه مرزی و ملحق شدن اراضی کشورمان در حاشیه رودخانه ...  بیشتر

2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی خانواده بر میزان جرائم و بزهکاری کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی شهر اردبیل)

مژگان مشفقی ، احمد جهانی ، عظیم حبیب‌زاده

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 35-57

چکیده
  پدیده جهانی بزهکاری کودکان و نوجوانان در تمام کشورها، با هر سطحی از پیشرفت، مشهور است علاوه بر رشد و نمودهای بیش‌ازپیش بزهکاری کودکان و نوجوانان، با تجدید حیاتی بی‌سابقه همراه است. عوامل این تجدید حیات بزهکاری کودکان، به نظر می‌رسد در فروپاشی ساختار خانواده‌ها و فشار فوق‌العاده شدید جریان طرد اجتماعی که بسیاری از نوجوانان درگیر ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای کشور آذربایجان بر امنیت مرزی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرستان پارس‌آباد)

مریم طهماسبی‌وند ، آرزو طهماسبی‌وند ، امیر تمامی

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 58-77

چکیده
  امنیت مرزی به‌عنوان پشتوانه امنیت در داخل کشور امروزه از جایگاه مهمی برخوردار است، چراکه هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور اختلال ایجاد کند و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه امنیت مرزی ...  بیشتر

4. بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به سرمایه‌گذاری با تأکید بر سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی (موردمطالعه: کارخانه‌داران استان اردبیل)

الهام عباسی، علی جسارتی، طاها عشایری

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 78-106

چکیده
  هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به سرمایه‌گذاری در استان اردبیل و بررسی رابطه گرایش به سرمایه‌گذاری با عوامل اجتماعی نظیر امنیت، جرم، بیکاری و مهاجرت است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی با استفاده از طرح پرسشنامه در بین 92 نفر از کارخانه‌داران شهر اردبیل بر طبق جدول مورگان به‌صورت تصادفی توزیع گردیده است. یافته‌های استنباطی ...  بیشتر

5. مقایسه پردازش هیجانی، ادراک خود و ابعاد شخصیتی در رانندگان با و بدون سابقه تصادف

بهرام پارسا ، دکتر عذرا غفاری

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 107-143

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه پردازش هیجانی، ادراک خود و ابعاد شخصیتی در رانندگان با و بدون سابقه تصادف صورت گرفت. پژوهش علی- مقایسه‌ای از نوع مقطعی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری کلیه رانندگان تردد کننده با و بدون سابقه تصادف استان اردبیل در نیمه اول سال 1394 است. نمونه آماری پژوهش 80 نفر بودند (40 نفر رانندگان خودروهای تصادفی و 40 نفر غیر تصادفی) ...  بیشتر

6. نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل

علی اصغری؛ فخرالدین اصغری ، جلیل اعیادی

دوره 1395، شماره 10 ، تابستان 1395، صفحه 143-173

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی و ابعاد اعتقادات مذهبی (عاطفه مذهبی، تجربه دینی، مناسک مذهبی و پیامد دینی) خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری، با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به «نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل» می‌پردازد. اطلاعات مربوط به قسمت‌های نظری ...  بیشتر