1. نگاهی چند سطحی به امر ازخودبیگانگی اجتماعی (اجتماع گریزی فرهنگی)، استان اردبیل

طاها عشایری؛ الهام عباسی؛ مهدی غفوری ارمکی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 1-28

چکیده
  بیگانگی اجتماعی یا انزوای اجتماعی، گسست از اجتماع، عزلت و طرد شدن از بدنه نظم اجتماعی و پیوستن به دنیایی از ویرانگری اجتماعی است. بیگانگی در نگاه فرهنگی اجتماعی، همان گریز از اجتماع و نگرشی بدبینانه نسبت به اعضای گروه و جامعه است، آنچه در جامعه مدنی، در ارتباط با این مسئله، بیشتر مدنظر است، نظم و امنیتی است که هم فرد ازخودبیگانه و ...  بیشتر

2. مقایسۀ نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، مواد محرک و افراد بهنجار(مطالعه شهر اردبیل)

فرزاد اختری؛ جواد هاشمی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 29-44

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، مواد محرک و افراد بهنجار بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های علّی – مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معتادان شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل می‌دادند که به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کردند. نمونه انتخابی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (30 نفر ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل

سعید صدقی؛ عادل منیر؛ قادر داداشی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 45-58

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر ...  بیشتر

4. بررسی نقش اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در افزایش سطح امنیت اخلاقی جامعه (موردمطالعه: شهرستان خلخال)

اکبر جولایی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 59-84

چکیده
  امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه‌شناختی بشریت از ابتدای پیدایش حیات انسانی بوده است که البته به دلیل تحولات سال‌های اخیر به‌شدت موردتوجه مسئولین، نخبگان، کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی نقش طرح ارتقای امنیت اجتماعی در افزایش امنیت اخلاقی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر خلخال تشکیل ...  بیشتر

5. تأثیر مجازت های قضایی در پیشگیری از تکرار سرقت (اردبیل 5-1394)

مهدی آذرتاش

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 84-109

چکیده
  ازجمله سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با ناهنجاری‌ها، اعمال مجازات قضایی می‌باشد و می‌توان گفت مجازات قضایی ابزاری برای دستیابی به مهار و کنترل جرم بوده و یکی از اهداف مجازات، جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است. ضمن اینکه یکی از شاخص‌های اساسی جهت ارزیابی و مقایسه میزان موفقیت مجازات قضایی، پیشگیری از تکرار جرم است. در بحث آسیب‌های ...  بیشتر

6. بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی

حسین قمری کیوی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 110-131

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه انگیزه پیشرفت و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بزهکار و عادی صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. نمونه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکاروعادی 13 تا 16 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392 بود. نمونه این پژوهش متشکل از 30 نفر در دو گروه 15 نفرِ بود که با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان ...  بیشتر

7. تعیین نقش بد تنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی در پیش بینی بازگشت اعتیاد در معتادان دارای تجربه تروماتیک

حسین قمری کیوی

دوره 1395، شماره 11 ، پاییز 1395، صفحه 110-131

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بد تنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی در پیش بینی بازگشت اعتیاد در معتادان دارای تجربه تروماتیک می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دارای تجربه تروماتیک شهر اردبیل در نیمه اول سال1393 می باشد که از این بین تعداد 120 نفر به روش ...  بیشتر