1. نقش ناگویی خلقی در پیش بینی خشونت علیه زنان(نمونه: زنان متقاضی طلاق شهر اردبیل)

سعید پورعبدل؛ سجاد بشرپور

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 1-18

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ناگویی خلقی در پیش‌بینی خشونت علیه زنان بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متقاضی طلاق شهر اردبیل بود که 106 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از مقیاس خشونت علیه زنان و پرسشنامه ناگویی خلقی استفاده شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. شناسایی و اولویت بندی علل وقوع اعتیاد زنان و آثار سوء آن بر جامعه در شهرستان اردبیل

آمنه خدایی؛ فرزاد اختری؛ فاطمه نیتی

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 19-49

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی علل وقوع اعتیاد زنان و آثار سوء آن در جامعه می­باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معتادین به مواد مخدر بودند که در نیمه دوم سال 1396جهت ترک به مراکز اقامتی و سرپایی شهرستان اردبیل مراجعه نموده بودند (n=210). نمونه آماری پژوهش بصورت نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. نقش تعدیل‌کننده دلسوزی‌به خود در رابطه‌ی بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان

ساناز عینی

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 50-80

چکیده
  با توجه به اهمیت شناخت متغیرهای تعیین‌کننده و تأثیر‌گذار بر رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی دلسوزی به خود در رابطه‌ی بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان انجام گرفت. این پژوهش یک پژوهش اکتشافی از نوع طرح‌های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان سال سوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی و سنجش شاخص های موثر بر احساس امنیت در فضای شهراردبیل(مطالعه موردی: منطقه 4)

اصغر پاشازاده؛ سمیرا سعیدی؛ ولی پرویزی پیله رود

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 81-107

چکیده
  از آنجا که فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد. بنابراین بررسی جنبه های کمی و کیفی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مولفه های احساس امنیت در فضای شهر اردبیل می باشد. مولفه های( مقیاس، ازدحام، فرم فضا، المان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. گونه‌شناسی خشونت خیابانی بر اساس دلایل شکل‌گیری آن (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

سید علیرضا افشانی؛ وحید اصغری؛ وحید ابولحسن زاده؛ میر سید مصطفی رنجبر سقزچی

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 108-133

چکیده
  مسئله خشونت پیامدهای اجتماعی گوناگونی را در بر داشته که از مهم­ترین آن­ها می­توان به کاهش ابعاد گوناگون امنیت در جامعه یاد شده اشاره کرد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی گونه­شناسی خشونت خیابانی بر اساس دلایل شکل­گیری آن در بین شهروندان شهر اردبیل است. روش تحقیق اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کمی می­باشد؛ داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. آموزش‌های کلامی ارائه شده در اماکن عمومی از سوی پلیس فتا در پیشگیری از جرائم سایبری با تاکید بر آموزش‌های کلامی(موردمطالعه: استان اردبیل)

علی قهرمان طالع؛ غلامرضا شاه محمدی

دوره 1397، شماره 17 ، بهار 1397، صفحه 134-152

چکیده
  در رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، تمام تلاش‌ها متوجه این هدف است که چه باید کرد که اصلاً جرمی واقع نشود و چنانچه جرمی رخ داد آثار منفی و مخرب آن بر جامعه کمتر باشد. یکی از شیوه‌های پیشگیری، اجرای آموزش‌های همگانی (آگاه سازی اجتماعی) در ابعاد مختلف است. این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش‌های همگانی پلیس فتا در پیشگیری از جرائم سایبری انجام ...  بیشتر