فصلنامه دانش انتظامی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اردبیل که به طور مختصر "فصلنامه دانش انتظامی" نامیده میشود، در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های فرماندهی انتظامی استان اردبیل و با اهداف زیر منتشر می‌شود:

  • تولید مبانی نظری و عملی نظم و امنیت در حوزه جغرافیایی و انتظامی استان اردبیل
  • ارائه مدل‌ها و تکنیک‌های نظری و کاربردی در ارتقای امنیت استان اردبیل
  • تبیین نقش نهادها و ارگان‌ها در ارتقای امنیت استان اردبیل
  • اشاعه و گسترش دانش‌های امنیتی و انتظامی در سطح استانی و کشوری
  • فراهم آوردن زمینه تبادل آراء در مسائل مربوط به حوزه نظم و امنیت استان اردبیل
  • پدافند غیرعامل در استان اردبیل